Shenzhen Zhongxinhua Electronics Co., Ltd
Taith ffatri
Cartref > Taith ffatri > Cynnwys

Beth sy'n arbennig am Wikinews?

Ffynhonnell:

Gall unrhyw un gyfrannu, ac erthyglau ysgrifenedig ar y cyd ar gyfer cynulleidfa fyd-eang. Rydym yn ymdrechu bob amser i fodloni polisi ysgrifenedig ac adrodd o niwtral o safbwynt, sicrhau bod ein hadroddiadau yn mor deg â phosibl.

At hynny, mae popeth rydym yn ysgrifennu at, i gynnal y safonau uchaf o ran dibynadwyedd.

Ein polisi yw hepgor barn a sylwadau yn ein erthyglau — os ydych am ddweud wrth y byd beth eich barn chi, rhowch gynnig ar blogio.

Wikinews, fel ei chwaer fawr Wikipedia, rhedeg a ariennir gan wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser a'u harian, ac mae unrhyw hysbysebion. Gwneir penderfyniadau ar y cyd, a ydym yn hoffi i negodi. Anogir trafodaeth, ac mae digon o bobl ar gael i ddysgu oddi wrth.

Gall popeth a wnaeth ar y wiki gael ei ddadwneud, felly mae'n gyfeillgar iawn i ddefnyddwyr newydd. Bwriedir y rhyngwyneb fod yn hawdd i'w defnyddio ac yn hawdd i'w dysgu.

Categori cynnyrch

Llwybr carlam

© Shenzhen Zhongxinhua Electronics Co., Ltd